دانلود نمایشگر
دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه ios دانلود نسخه ویندوز

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

  • گرایش طراحی ساختارها و فرآیندهای تمدنی بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام با ابزار «منطق فرآیندها» مبتنی بر فرآیندهای عرفان شیعی، حکمت صدرایی، فقه جواهری، و اخلاق مَلِکی.
  • سال تاسیس 1386
  • صاحب امتیاز موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
  • آدرس اینترنتی www.isin.ir
دنبال کردن ناشر
اگر برنامه‌ریزی، تعیین نقطه هدف و نقطه شروع و نحوه حرکت از مبدء به مقصد است به‌نحوی که کمترین هزینه با بیشترین منفعت را حاصل کند آنگاه منطق برنامه‌ریزی، ابتدا هدف‌گذاری را الزام می‌کند.

اگر اهداف، آثار و پدیده‌هایی هستند که در انتهای حرکت و فعالیت‌های مورد نظر باید حاصل شوند، آنگاه با «ارزش‌ها»[1] مرتبط می‌شوند و براساس ارزش‌ها تنظیم می‌گردند.

اگر ارزش‌ها، اعتبارات و ملاحظات برخاسته از واقعیت‌هاباشند[2]،آنگاه با «باورها» مرتبط می‌شوند و براساس باورها تنظیم می‌گردند.

اگر ماموریت هر مجموعه‌ای، تلاش برای تحقق اهداف اولویت‌داراست، آنگاه ماموریت‌ها تابعی از ارزش‌ها و باورها می‌شوند.

بنابراین قدم اول برای برنامه‌ریزی یا معرفی یک برنامه،توصیف باورها، ارزش‌هاماموریت آن مجموعه است.

جدیدترین نشریات این ناشر