دانلود نمایشگر
دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه ios دانلود نسخه ویندوز

انتشارات یزدا

  • گرایش فنی و مهندسی( دانشگاهی)
  • سال تاسیس 1385
  • صاحب امتیاز محمدحسین دهقان
  • آدرس اینترنتی www.yazdabook.com
دنبال کردن ناشر
ناشر کتابهای فنی و مهندسی (دانشگاهی)

جدیدترین نشریات این ناشر

دانلود تهویه مطبوع شهریور 1393

35000ریال

2 دانلود
تهویه مطبوع
تاز ههای نشر یزدا‌ اخبار تهویه مطبوع ‌ هیت پمپ آبی (پمپ حرارتی) و بهر هوری انرژی ‌ مد لسازی و بهی
دانلود تهویه مطبوع مرداد 1393

35000ریال

0 دانلود
تهویه مطبوع
دراین ماه می‌خوانید: تازه‌های نشر یزدا اخبار تهویه مطبوع جوشکاری برای تاسیسات رسوب و خوردگی سیس
دانلود تهویه مطبوع تیر 1393

35000ریال

1 دانلود
تهویه مطبوع
در این ماه می‌خوانید: تاز ه های نشر یزدا‌ اخبار تهویه مطبوع ‌ بررسی وضعیت تهویه هوا برای کنترل ای
دانلود صنعت لوله - شهریور1393

35000ریال

9 دانلود
صنعت لوله
در این شماره می‌خوانید معرفی کتاب‌ اخبار ‌ تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی‌ شبکه های آب رسانی‌ دس
دانلود صنعت لوله مرداد 1393

35000ریال

5 دانلود
صنعت لوله
معرفی کتاب‌ اخبار ‌ تصفیه خانه های آب ‌ تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی‌ شبکه های آب رسانی‌ دستیا
دانلود صنعت لوله تیر 1393

35000ریال

8 دانلود
صنعت لوله
معرفی کتاب‌ اخبار ‌ شرکت لوله گستر خادمی ‌ تصفیه خانه های آب ‌ تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی‌ ش
دانلود صنعت لوله خرداد 1393

35000ریال

5 دانلود
صنعت لوله
در این شماره می‌خوانید معرفی کتاب‌ اخبار ‌ تصفیه خانه های آب ‌ تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی‌ ش
دانلود صنعت لوله اردیبهشت 1393

35000ریال

7 دانلود
صنعت لوله
در این شماره میخوانید معرفی کتاب‌ اخبار ‌ شرکت لوله گستر خادمی ‌ تصفیه خانه های آب ‌ تعمیر و نگ
دانلود صنعت لوله فروردین 1393

35000ریال

2 دانلود
صنعت لوله
در این شماره می‌خوانید معرفی کتاب‌ اخبار ‌ تصفیه خانه های آب ‌ تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی‌
دانلود حرارت و برودت شهریور 1393

35000ریال

4 دانلود
حرارت و برودت
ویژگی فیلتر پاک‌ تجهیزات کنترل‌ رله قدرت‌ شیرهای برقی‌ ترموستات‌ها‌ کلیدهای حدی‌ عایقکاری لوله
دانلود حرارت و برودت مرداد 1393

35000ریال

5 دانلود
حرارت و برودت
مطالب این شماره: شیرهای کمپرسور‌ شیرهای خطی‌ رطوبت گیرها، صافی‌ها و فیلترها ‌ شیرهای کنترل سطح‌
دانلود حرارت و برودت تیر 1393

35000ریال

4 دانلود
حرارت و برودت
انواع مبردهای قدیمی و جدید ‌ خاز نهای موتور‌ ترمینا لهای مدار کمپرسور ‌ پای ههای موتور ‌ کمپرسور