دانلود نمایشگر
دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه ios دانلود نسخه ویندوز

مشاهده دمو...

کاربر عزیز :

متاسفانه در حال حاضر به دلیل بروز رسانی این بخش قادر به نمایش دموی نشریه نیستیم تقاضا می کنیم در روزهای بعد مجددا سعی نمایید

با تشکر- مدیریت نشرآفتاب
0 نفر این محصول را پسندیده اند

بررسی تاثیر وضعیت تاهل بر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان

 • عنوانبررسی تاثیر وضعیت تاهل بر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان
 • قیمت در سایترایگان
 • قیمت پشت جلد0 ریال
 • دسته بندیفرهنگی
 • ناشرپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • نویسندهدکتر زهرا داریاپور
 • مترجمندارد
 • شابکندارد
 • ویرایش1386
 • تعداد صفحات131 صفحه رقعی
 • زبان انتشارفارسی
 • تاریخ انتشار1 آبان 1386
 • مخاطبخاص
 • وب سایتwww.ric.ir
سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح و بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوال اصلی پژوهش
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ارزش‌های اجتماعی
نظام ارزشی
نظریه دگرگونی اینگلهارت
نظریه طبقه‌بندی ارزش‌های هوفستد
نظریه ارزش‌های روکیچ
نظریه ساختار ارزشی شوارتز
فرضیه‌های مرتبط با ساختار ارزشی
ویژگی‌های دیدگاه اقتدارگرا و اختیارگرا
رویکرد توسعه انسانی به ارزش‌ها
خانواده
رقابت در انتقال ارزش‌ها
کارکردهای خانواده
نظریه همبستگی دورکیم
دیگری تعمیم یافته مید
نظریه نیازهای مازلو
سوابق تجربی موضوع
فرهنگ، جنسیت و رضایتمندی از زندگی
روابط اجتماعی و جنسیت
فصل سوم- روش تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فواید بهره‌گیری از فراتحلیل
فصل چهارم- یافته‌های تحقیق
تاثیر تاهل بر ارزش‌های سیاسی
ارزش‌های مذهبی و تاهل
ارزش‌های اخلاقی و تاهل
ارزش‌های اقتصادی و تاهل
ارزش‌ خانواده و تاهل
فصل پنجم- خلاصه و نتایج
خلاصه تحقیق
مشکلات تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
کتابنامه
ضمائم تحقیق
فهرست جداول
جدول1. ارزش‌های ابزاری و غایی رو کیچ
جدول2. نوع‌های انگیزشی شوارتز
جدول 3. تحقیقات پیمایشی به ترتیب سال‌های تحقیق
جدول 4. توزیع پژوهش‌ها به تفکیک طبقه‌بندی روش شناختی
جدول 5. اهمیت ارزش سیاست به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 6. ارزش‌های سیاسی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 7. ارزش‌های آزادی - مشارکت به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 8. ارزش ترجیحات سیاسی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 9. اهمیت مذهب به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 10. ارزش‌های مذهبی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 11.گرایش و پای‌بندی مذهبی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 12. هویت مذهبی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 13. هویت قومی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 14. هویت ملی به تفکیک وضع تاهل و پژوهش‌ها
جدول 15. ارزش‌های اخلاقی درستکاری و دفاع از حق به تفکیک وضعیت تاهل و پژوهش‌ها
جدول 16. ارزش گذشت به تفکیک وضعیت تاهل و پژوهش
جدول 17. ارزش‌های ثروت، کار و ... به تفکیک وضعیت تاهل و پژوهش‌ها
جدول 18. ارزش خانواده به تفکیک وضعیت تاهل
جدول 19. ارزش جنسیت دختر و پسر به تفکیک تاهل و پژوهش‌ها
جدول 20. (زنان نباید بیرون از خانه کار کنند) به تفکیک وضعیت تاهل و پژوهش‌ها
جدول 21. انتخاب یک زن برای ریاست جمهوری به تفکیک وضعیت تاهل و پژوهش‌ها
جدول 22. نگرش به قانون به تفکیک تاهل و پژوهش‌ها
جدول 23. عام‌گرایی به تفکیک وضعیت تاهل
جدول 24. هویت به تفکیک وضعیت تاهل
جدول 27. خلاصه نتایج مقایسه‌ای ارزش‌ها به تفکیک تاهل
نمودار 1. عوامل موثر بر نوع ارزشی از نظر اینگلهارت
نمودار 2. عوامل موثر بر ارزش‌های مادی - فرامادی
نمودار 3. طبقه‌بندی ارزش‌ها از روکیچ
نمودار 4. ساختار روابط میان 10 نوع انگیزشی ارزش‌ها
نمودار 5. عوامل موثر بر جهت‌گیری ارزشی اقتدارگر - اختیارگرا
نمودار 6. رابطه تغییرات مادی و ارزش‌ها
نمودار 7. تاثیر تاهل بر اولویت‌های ارزشی
نمودار 8. تاثیر تاهل بر حفظ ارزش‌ها
نمودار 9. تاثیر تجرد بر تغییرات ارزشی
نمودار 10. پیش‌نیازهای ازدواج
نمودار 11. عوامل موثر بر تغییر ترجیحات ارزشی
نمودار 12. عوامل موثر بر اولویت‌های ارزشی در رویکرد توسعه انسانی
سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح و بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوال اصلی پژوهش
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ارزش‌های اجتماعی
نظام ارزشی
نظریه دگرگونی اینگلهارت
نظریه طبقه‌بندی ارزش‌های هوفستد
نظریه ارزش‌های روکیچ
نظریه ساختار ارزشی شوارتز
فرضیه‌های مرتبط با ساختار ارزشی
ویژگی‌های دیدگاه اقتدارگرا و اختیارگرا
رویکرد توسعه انسانی به ارزش‌ها
خانواده
رقابت در انتقال ارزش‌ها
کارکردهای خانواده
نظریه همبستگی دورکیم
دیگری تعمیم یافته مید
نظریه نیازهای مازلو
سوابق تجربی موضوع
فرهنگ، جنسیت و رضایتمندی از زندگی
روابط اجتماعی و جنسیت
فصل سوم- روش تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فواید بهره‌گیری از فراتحلیل
فصل چهارم- یافته‌های تحقیق
تاثیر تاهل بر ارزش‌های سیاسی
ارزش‌های مذهبی و تاهل
ارزش‌های اخلاقی و تاهل
ارزش‌های اقتصادی و تاهل
ارزش‌ خانواده و تاهل
فصل پنجم- خلاصه و نتایج
خلاصه تحقیق
مشکلات تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
کتابنامه

اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «بررسی تاثیر وضعیت تاهل بر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» به کوشش زنده‌یاد دکتر زهرا داریاپور که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

سایر نشریات این ناشر
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «تحلیل مباحث فقهی موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و تاثیرات آن در حیات موسیقایی ایران» به کوشش آقای سیدحسن میثمی که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر نتیجه پژوهشی است در موضوع «سبک فراغتی و استفاده از اینترنت بین دانش‌آموزان 18-12 ساله شهر تهران» به کوشش آقای ایرج فیضی که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «شیوه های نظارت والدین بر مصرف کالاهای فرهنگی فرزندان» به کوشش هادی جلیلی که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «پژوهشنامه فرهنگ و کارآفرینی» به کوشش علی ملک پور که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «پژوهشنامه اخلاق و فناوری اطلاعات» به کوشش محسن جوادی که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

رایگان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اثر حاضر ترجمه کتاب «The New Jerusalem» تالیف مایکل کالینز پایپر به ترجمه اسماعیل اسفندیار است که در قالب کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

نظر کاربران

نظــرشمـــا :